Authenticiteit

In mediatraining komt nogal eens het begrip authenticiteit ter sprake. Deelnemers benoemen het als ze bedoelen dat ze vooral zichzelf willen zijn en geen toneelstukje willen spelen, want dat komt niet goed over. Inderdaad authenticiteit is van belang. Vooral voor radio en tv val je genadeloos door de mand als je probeert een rol te spelen. Toch ligt hier een misvatting op de loer.

Wat is authenticiteit?

Authenticiteit komt van het Latijnse authenticus en betekent zoveel als uit de eerste hand. Bedoeld wordt: echt, onvervalst, overeenstemmend met het oorspronkelijke. Wij gebruiken het in de betekenis van echt.  Iemand die authentiek is, is echt, oorspronkelijk. Hij toont wie hij werkelijk is en is daardoor geloofwaardig en betrouwbaar. Belangrijk dus bij een mediaoptreden. Wie wil er niet geloofwaardig overkomen. Maar wat als degene die authentiek is niet is te volgen omdat zijn verhaal ingewikkeld en onhelder is?

Authenticiteit voorop?

Recent gaven we mediatraining aan het gemeentebestuur van een middelgrote gemeente. Een van de wethouders met een ingewikkeld issue in portefeuille bleek niet in staat om de materie samen te vatten in een helder en begrijpelijk verhaal. Geconfronteerd met onze feedback bracht hij hiertegen in dat voor hem authenticiteit voorop stond. Hij wilde niet na hoeven denken over het stroomlijnen van de boodschap voor mediagebruik. Daarmee zou hij zichzelf verliezen meende hij. Dus stond hij er op de kwestie te vertellen in zijn eigen woorden. Probleem was alleen dat dat het verhaal niet ten goede kwam. We hoorden abstracties, ambtelijk jargon en een wirwar aan informatie waar geen touw aan vast te knopen was.

Schaven  moet soms

Juist een politicus, uiteindelijk een volksvertegenwoordiger, heeft er belang bij dat zijn boodschap helder over komt Als mensen je verhaal niet kunnen volgen ben je namelijk niet effectief Je zou het ook zo kunnen zeggen: wat heb je er aan authentiek te zijn als je daardoor je publiek verliest? Authenticiteit is niet los te zien van de boodschap die je wilt communiceren. Als die niet helder is heb je niets aan authenticiteit. Schaven aan het verhaal is soms dus nodig.

Ego opzij

In Den Haag doen politici en hun adviseurs dat bij voortduring en scheppen daar ook plezier in..  Die grijpen naar een lekkere oneliner of gebruiken een aansprekend voorbeeld om hun punt te maken. Mediaoptreden is in die zin gewoon werken. Werken aan de boodschap.  Soms moet je dus echt even je ego opzij zetten om je doel te bereiken. De boodschap eerst. Als je daarbij lekker jezelf kan zijn is dat mooi meegenomen. Mediatraining is zeker niet bedoeld om authenticiteit aan de kant te schuiven.  Maar voorop staat wel dat allereerst je verhaal op orde moet zijn. Verklaar authenticiteit niet heilig als dat ten koste gaat van het werken aan een goede mediaboodschap.

Leo de Later